TIẾNG ANH LỚP 11 – UNIT 4 : VOLUNTEER WORK | ENGLISH 11

TIẾNG ANH LỚP 11 – UNIT 4 : VOLUNTEER WORK | ENGLISH 11TIẾNG ANH LỚP 11 – UNIT 4 : VOLUNTEER WORK | ENGLISH 11

TRỌN BỘ 16 BÀI :

UNIT 1: FRIENDSHIP
UNIT 2: PERSONAL EXPERIENCES
UNIT 3: A PARTY
UNIT 4: VOLUNTEER WORK
UNIT 5: ILLITERACY
UNIT 6: COMPETITIONS
UNIT 7: WORLD POPULATION
UNIT 8: CELEBRATIONS
UNIT 9: THE POST OFFICE
UNIT 10: NATURE IN DANGER
UNIT 11: SOURCES OF ENERGY
UNIT 12: THE ASIAN GAMES
UNIT 13: HOBBIES
UNIT 14: RECREATION
UNIT 15: SPACE CONQUEST
UNIT 16: THE WONDERS OF THE WORLD

❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

English 12:

English 11:

English 10:

English 9:

Family and Friends 5 :

Family and Friends 4 :

Family and Friends 3 :

Family and Friends 2 :

Family and Friends 1 :

🌹🌹🌹🌹🌹

I hope that my videos will be helpful for you, my friends.

Nguồn: https://zaheersciencefoundation.com/

Xem thêm bài viết khác: https://zaheersciencefoundation.com/giao-duc/

Related Post

10 Comments

  1. rất huu ich , cam on nạm rất nhiu ạ, mong se co nhiu video hơn nưa

  2. Nhạc dạo bài này trên là j z mọi người

  3. nhưng hơi nhanh

  4. tuyệt

  5. rất hay ạ

  6. hay hay

  7. bai dich rat hay

  8. thanks

  9. cam o rat nhieu a!

  10. nhanh ạ

Leave a Reply